English中文版
尊敬的各位客户:
          由于2017年10月1日-8日为中国国庆法定假期,海关不能办理清关手续,我们将在此期间内暂停发运货物,请您合理安排好发货计划,现将悉尼公司工作时间通知如下:
          2017 年 9 月 28 日-10 月 5 日暂停发货,6 日起恢复正常。
          公司将于 10 月 1 日-5 日期间放假,此期间内停止收货和客服服务,9 月 30 日正常上班,假期后 10月 6 日恢复正常收货及出运。

          感谢您一直以来的支持,祝您假期愉快!

          客服电话:
          悉尼:02 87103969 87106861
          中国:400 830 6050
          微信公众号:AUOD

澳德物流
2017年9月18日